HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7947
ime M., Jure
zvanje
zanimanje     
lugar - služitelj
      ŠU Karlobag

                                                                IZBOR      (lug1933/7947)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM