HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID7948
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar - služitelj
      ŠU Kalje

                                                                IZBOR      (lug1933/7948)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Kalje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM