HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7952
ime M., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1933/7952)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM