HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7953
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1933/7953)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM