HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7954
ime M., Šimo
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Kamensko

                                                                IZBOR      (lug1933/7954)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kamensko


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM