HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7958
ime M., Martin
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU St. Mikanovci

                                                                IZBOR      (lug1933/7958)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikanovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM