HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7968
ime M., Luka
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Brinje

                                                                IZBOR      (lug1933/7968)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Brinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM