HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7986
ime M., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar
      - dnevničar, ŠU Cerna

                                                                IZBOR      (lug1933/7986)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cerna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM