HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7993
ime M., Đuro
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Plitv. Ljeskovac

                                                                IZBOR      (lug1933/7993)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ljeskovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM