HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID7997
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Nova Kapela

                                                                IZBOR      (lug1933/7997)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kapela


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM