HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8000
ime M., Božo
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Karlobag

                                                                IZBOR      (lug1933/8000)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM