HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8001
ime M., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar - služitelj
      Ispostave “Šumetlica - Begovica”

                                                                IZBOR      (lug1933/8001)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Šumetlica - Begovica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM