HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8022
ime M., Miloš
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Cetingrad

                                                                IZBOR      (lug1933/8022)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cetingrad


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM