HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8040
ime N., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Korenica

                                                                IZBOR      (lug1933/8040)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Korenica


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM