HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8060
ime O., Ivan
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Donji Lapac

                                                                IZBOR      (lug1933/8060)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Donji Lapac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM