HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8067
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Drž. dobra “Topolovac” kod Siska

                                                                IZBOR      (lug1933/8067)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sisak


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM