HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8092
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU St. Mikanovci

                                                                IZBOR      (lug1933/8092)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikanovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM