HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8104
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Đurđevac

                                                                IZBOR      (lug1933/8104)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Đurđevac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM