HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8110
ime P., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Oriovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8110)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Oriovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM