HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8112
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Zavalje

                                                                IZBOR      (lug1933/8112)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zavalje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM