HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8120
ime P., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Kamensko

                                                                IZBOR      (lug1933/8120)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kamensko


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM