HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8139
ime P., Pavao
zvanje
zanimanje     
lugar
      Drž. dobra “Topolovac” kod Siska

                                                                IZBOR      (lug1933/8139)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sisak


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM