HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID821
ime H., Antun
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /821)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacSpec.radnik u šum. II. st., sjekač motornom pilom

 U šumarstvu se zaposlio 1956, a 1974. radio je u Šumariji Čazma. God. 1980. završio je, uz rad, u Šum. školi Karlovac obrazovanje II. stupnja i postigao zvanje specijaliziranog radnika u šumarstvu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM