HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8313
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Slatina

                                                                IZBOR      (lug1933/8313)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM