HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8412
ime V., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar - dnevničar
      ŠU Slatina

                                                                IZBOR      (lug1933/8412)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM