HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8421
ime V., Matija
zvanje
zanimanje     
lugar
      - dnevičar ŠU Slatina

                                                                IZBOR      (lug1933/8421)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Slatina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM