HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8448
ime V., Blaž
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      ŠU Krasno

                                                                IZBOR      (lug1933/8448)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM