HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8463
ime V., Đuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      - dnevničar, ŠU Oriovac

                                                                IZBOR      (lug1933/8463)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Oriovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM