HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8497
ime A., Nikola
zvanje
zanimanje     
kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8497)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1887.
djelovao Zdenci /Našice/

 Šumarstvo je apsolvirao 1887. na GŠU u Križevcima.
 Prema nepotpunim podacima, bio je zaposlen kod Brodske imovne općine od 1888. do 1925. kod Gospodarstvenog ureda u Vinkovcima i kao kotarski šumar - upravitelj Šumarije Cerna. Bio je član HSŠD od 1891.

 Borošić, J. : SIS, s. 18, 139.
 *** ŠN, s. 51; SŠN l, 1998., 135, 152.
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 536, 541.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM