HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8509
ime B., Vinko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8509)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1948.
diplomirao1949.

 Sin Nikole i Marije r. Radičić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio ravnatelj škole, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Supetru na Braču 1932., a Realnu mušku gimnaziju u Splitu 1940. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1949.
 Nakon diplomiranja, 1949. poslan je u Crnu Goru, gdje radi u ŠG Kotor na mjestu referenta za uzgoj. Godine 1950. postavljen je za rukovoditelja bujičarskih radova za područje Dalmacije u poduzeću "Melioracija" Split, gdje ostaje do 1955.
 Kad je rasformiran Komitet za vodoprivredu, 1955. prelazi u Sekciju za kreditiranje šuma - Split, gdje ostaje do njenog ukidanja (1960. ). U to je vrijeme pohađao seminar iz uređivanja šuma i aerofotogrametrije pri Šum. fakultetu u Zagrebu, a posljednju godinu bio je šef sekcije. Godine 1960. prešao je u ŠG Split za upravitelja Šumarije Split, a zatim u direkciju ŠG Split. Tu ostaje do ukinuća ŠG za Dalmaciju (1965. ).
 Skupština općine Split izabrala ga je 1966. za direktora poduzeća "Parkovi i nasadi" Split. Na tom se mjestu zadržao do 1968. kada prihvaća radno mjesto šefa za "Turizam i ribarstvo" u upravi NP "Plitvička jezera". Tada je bio na kongresu Europskih nac. parkova u Düseldorfu.
 Spajanjem uprave NP i hotelskog poduzeća prelazi 1970. u Zagreb na mjesto direktora hortikulturnog poduzeća "Jankomir", a kad su se 1976. integrirala sva srodna poduzeća u Zagrebu u jedinstvenu radnu organizaciju "Zrinjevac" (1976. ), izabran je za zamjenika direktora OUR "Izgradnja parkova". Na tome mjestu ostaje do umirovljenja 1981. godine. Sudjelovao je na stručnoj ekskurziji u Mađarskoj sa ciljem upoznavanja rasadničke proizvodnje i uzgoja hortikulturnog bilja. Član je HŠD.

 *** ŠN, s. 362.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 687.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM