HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8584
ime N., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. upravni pravnik, novinar, pisac i publicist
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/8584)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Osnovnu, stručnu školu i gimnaziju pohađao je u Virovitici. Diplomirao je na Visokoj upravnoj školi u Zagrebu, stekavši zvanje dipl. upravnog pravnika. Sudionik je i časnik antifašističke NOB-e i teški ratni vojni invalid.
 Novinarstvom se počeo baviti za vrijeme liječenja 1946. godine u Zagrebu. Nakon izlaska iz bolnice vraća se u Viroviticu i surađuje s "Glasom Slavonije" u Osijeku. God. 1950. postavljen je za urednika unutrašnje rubrike "Bjelovarskog lista". Od 1953. do umirovljenja 1978. god. prvi je profesionalni novinar "Virovitičkog lista", urednik, glavni i odgovorni urednik te direktor Informativnog centra Virovitica. Istodobno od 1953. do 1973. honorarni je dopisnik Radio-Zagreba i zagrebačkog izdanja "Borbe". Povrh toga surađuje s brojnim listovima, časopisima i publikacijama, u kojima objavljuje novinarske, publicističke i literarne radove.
 O ljudima iz virovitičkoga kraja napisao je velik broj izvrsnih reportaža. Najbolje od njih objavljene su u knjizi "Za našu sreću" (Zagreb, 1981. ). Pisao je i pjesme te ih objavio u knjizi "Za bolji svijet" (Zagreb 1994. ) te roman naslova "Ranjeno proljeće" (Zagreb 1994. ). Objavljivanje čeka opsežan romansirani životopis Vaclava Vostrela - narodnog heroja češke narodnosti u Hrvatskoj.
 Kao novinar objavio je na tisuće novinskih članaka i prikaza. U suradnji sa šumarom Dragutinom Tarijem iz Virovitice pratio je šumarstvo ŠG Bjelovar, a poglavito Podravine i Slavonije, i pisao o njemu čitav svoj radni vijek. Kao marljiv suradnik ovoga Leksikona, makar u poodmaklim godinama, prikupio je podatke i sastavio biografije velikog broja šumara iz virovitičkog i susjednih područja, kako preminulih i zaboravljenih (Antun Navara i dr. ) tako i živih, na čemu smo mu zahvalni.
 Već 1950. dobio je nagradu Društva novinara Hrvatske za najbolji rad objavljen te godine. Primio je još dvije plakete DNH, srebrnu plaketu - nagradu Grada Virovitice i zlatno nalivpero nagradu MK "Đuro Đaković" u Slav. Brodu za doprinos razvoju novinarstva Slavonije. Povrh toga odlikovan je Medaljom zasluga za narod i Medaljom za hrabrost u NOR-u. Primio je i državna odličja: Orden rada sa srebrnim vijencem i Orden rada sa zlatnim vijencem.
 Pedesetak godina član je Hrv. novinarskog društva.
 Kao umirovljenik živi sa obitelji u Virovitici i, kad mu bolest dopušta, sređuje svoje rukopise.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM