HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8674
ime B., Luka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8674)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
djelovao Đakovica /Makedonija/

 Studirao je šumarstvo na Poljopr.-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je školske god. 1959.-60.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM