HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8688
ime B., Juraj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8688)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1929.
diplomirao13. 2. 1930.
djelovao Oštarije

 Šumarstvo je studirao u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1928.-1929., a diplomirao 13.2.1930. g.
 Prema sačuvanim podacima, u toku II. svjetskog rata bio je zaposlen u Zagrebu.
 Bio je član HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM