HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8703
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8703)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1963.
diplomirao4. 1964.

 Sin Mate i Mare r. Zadro. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu pohađao u Ružićima i Širokom Brijegu (1946.-1949.), a Srednju šumarsku školu završio je u Mostaru 1953. g.
 Po završetku srednje škole zaposlio se ljeti 1953. g. u Tomislavgradu u Šumariji kao referent za iskorišćivanje šuma, gdje ostaje do mjeseca listopada 1955. g. kada odlazi na odsluženje vojnog roka. Od travnja 1957. do listopada 1959. g. zaposlen je u Zavodu za uređivanje šuma u Sarajevu, u svojstvu taksatora.
 U jesen 1959. g. upisuje studij na Šum. fakultetu u Sarajevu, na kojem diplomira u travnju 1964. g. i zapošljava se u Grad. pod. "Hercegovina", sektor, niskogradnje na raznim objektima. Na tom radnom mjestu ostaje do kraja 1969. g. U travnju 1970. g. prelazi na hortikulturne radove u poduzeće "Unikum", a potom u "Zrinjevac" u Zagrebu, gdje se i sada nalazi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM