HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8875
ime B., Ilija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8875)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1980.
diplomirao9. 1. 1981.

 Sin Milana. Srbin. Potječe iz radničke obitelji.
 Nakon završene gimnazije upisao je šumarstvo na Š.F. u Zagrebu 1.10.1974. g. Diplomirao je 9.1.1981. položivši diplomski ispit.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM