HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8894
ime B., Krunoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8894)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1990.
diplomirao12. 2. 1991.

član HŠD ogranak
Buzet

1991

Hrvatske šume

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Ankice r. Štefanac. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je dipl. ing. šumarstva, a majka dipl. ing. kemije. Osnovnu je školu pohađao i završio u Slunju 1980. g., a Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje, pedagoški smjer, završio je također u Slunju 1984. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 12.2.1991.
 Pripravnički staž stekao je u Upravi šuma Karlovac, Šumarija Pisarovina (1.3.1991.-1.3.1992.). Nakon toga revirnik je u gospodarskoj jedinici "Pisarovinski Lugovi" (do 1.3.1993.). Tada je u Upravi šuma Karlovac postavljen za upravitelja Šumarije Draganići na kojem radnom mjestu je ostao do 1.7.1994., a zatim je prešao za upravitelja Šumarije Labin, u Upravi šuma Buzet.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM