HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8901
ime B., Matija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8901)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao9. 11. 1962.

 Sin Andrije i Marije r. Šporčić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Brod Moravicama 1952., a gimnaziju u Delnicama 1957. g.
 Diplomirao je 9.11.1962. na Š.F. Sveučilišta u Zagrebu.
 Nakon diplomiranja, od 1963. do 1968. g. bio je zaposlen kao pomoćnik tehničkog rukovodioca za niskogradnju u građevinskom poduzeću "Goran" Delnice. Od 1968. do 1969. referent je za šumarstvo i poljoprivredu u općinskoj upravi Delnice. Najveći dio radnog staža stekao je kao inspektor za šumarstvo i lovstvo u općinskoj upravi Delnice (1969-1985). Naredno radno mjesto bilo mu je mjesto upravitelja organizacijske jedinice Crni Lug, OOUR-a za uzgoj šuma Delnice, Goransko - primorskog Š. G. Delnice (1986.-1990.). Nakon toga revirnik je Šumarije Crni Lug, Uprave šuma Delnice (1991.-1992.). a zatim stručni suradnik za uzgajanje šuma, u Upravi šuma Delnice - od 1992. g.
 Član je HŠD Delnice. Živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM