HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8902
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8902)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1967.
diplomirao12. 7. 1968.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1971

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mije i Agate r. Šaflin. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz poljodjelske obitelji. Osnovnu školu završio je u mjestu Cabuna, kod Suhopolja, 1956. g., a gimnaziju u Virovitici 1961. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 12.7.1968. g. Studira postdiplomski, specijalnost iskorišćivanje šuma. U tijeku studija bio je u SR Njemačkoj u razmjeni studenata 1966. godine.
 Nakon diplomiranja primljen je za pripravnika 1970. g. u B. G. "Hrast" Vinkovci, a nakon obavljenog pripravničkog staža raspoređen je u Šumariju Otok na radno mjesto referenta za iskorišćivanje šuma. 1976. g. imenovan je za upravitelja Šumarije Otok. Uslijedilo je preseljenje u Vinkovce i zaposlenje na radnom mjestu referenta građevinarstva u Radnoj zajednici Š. G. "Hrast". Na tom radnom mjestu stekao je glavninu radnog staza - od 1979. do 1993. g. Tada je raspoređen na novo radno mjesto stručnog suradnika za pripremu rada, a od srpnja 1995. g. obavlja poslove stručnog suradnika za projektiranje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM