HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID8902
ime B., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1967.
diplomirao12. 7. 1968.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1971

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mije i Agate r. Šaflin. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz poljodjelske obitelji. Osnovnu školu završio je u mjestu Cabuna, kod Suhopolja, 1956. g., a gimnaziju u Virovitici 1961. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 12.7.1968. g. Studira postdiplomski, specijalnost iskorišćivanje šuma. U tijeku studija bio je u SR Njemačkoj u razmjeni studenata 1966. godine.
 Nakon diplomiranja primljen je za pripravnika 1970. g. u B. G. "Hrast" Vinkovci, a nakon obavljenog pripravničkog staža raspoređen je u Šumariju Otok na radno mjesto referenta za iskorišćivanje šuma. 1976. g. imenovan je za upravitelja Šumarije Otok. Uslijedilo je preseljenje u Vinkovce i zaposlenje na radnom mjestu referenta građevinarstva u Radnoj zajednici Š. G. "Hrast". Na tom radnom mjestu stekao je glavninu radnog staza - od 1979. do 1993. g. Tada je raspoređen na novo radno mjesto stručnog suradnika za pripremu rada, a od srpnja 1995. g. obavlja poslove stručnog suradnika za projektiranje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM