HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8906
ime B., ŠKULJ, Jadranka
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8906)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1993.
diplomirala12. 7. 1994.

član HŠD ogranak
Virovitica

1995

Stručne službe UŠP Slatina

diplomirani inženjer šumarstva

 Kćerka Pere Škulj i Olge Škulj, r. Piliškić. Hrvatica, rimokatoličke vjere. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završila u Travniku 1983. g., a Srednju šumarsku, isto u Travniku, 1987. g.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 12.7.1994. g. na Katedri za uzgajanje iz predmeta zaštita prirode, (mentor: prof. dr. Đuro Rauš) sa temom "Zelenilo i njegova zaštita - sportsko rekreacijski centar Mladost na Savi".
 Kao pripravnik počela je raditi 1.12.1994. g. u Upravi šuma Ogulin, gdje je ostala do 15.8.1995. g. Tada je po vlastitoj želji prešla u Upravu šuma Našice, Šumarija Voćin. Tu je odradila pripravnički staž do kraja, položila pripravnički ispit i nastavila raditi u istoj Šumariji na mjestu revirnika.
 Član je HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM