HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8908
ime B., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, viši šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8908)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1909.
diplomirao1910.
djelovao Brlog

 Studirao je šumarstvo na Šumarskoj akademiji u Zagrebu u trajanju od osam semestara. Diplomirao je 1910. g.
 Zaposlen je u šumarskoj struci od 8.3.1911. g. Od 1.8.1933. bio je u Sreskom načelstvu Novi Sad u Vojvodini.

 Borošić, J.: SIS, s. 4, 60, 86, 140.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM