HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8912
ime BRDAR, Stipan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8912)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen19. 4. 1937.Bački Monoštor /Vojvodina/
apsolvirao1975.
diplomirao17. 2. 1976.
umro16. 5. 2002.

 Sin Josipa i Marte r. Kovač. Hrvat. Katolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu je školu završio u Bačkom Monoštru 1950., a srednju šumarsku u čačku (Srbija) 1957. g.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Beogradu. Diplomirao je 17.2.1976.
 Po završetku srednje škole od listopada 1957. do ožujka 1958. bio je zaposlen u Službi uređivanja šuma Sombor (Vojvodina). U istoj organizaciji nastavio je raditi nakon odsluženja vojnog roka, od travnja 1959. do kraja rujna 1961.
 Od 1. III. do 30.11.1962. g. bio je zaposlen u Službi za uređivanje šuma Osijek, a nakon toga prelazi u Lovno-šumsko gospodarstvo "Jelen" Bilje, gdje je radio u sektoru za uređivanje šuma do 30.9.1970.
 Tada se upisuje na Š.F. u Beogradu i studira iz radnog odnosa. U Šumariju Tikveš prešao je nakon diplomiranja 1.4.1976. g. Radio je na poslovima iskorišćivanja šuma. Od 15.5.1986. zaposlen je u Šumariji Batina-Zmajevac na poslovima uzgajanja šuma i mehanizacije. Tu se zadržao do rata kad je morao zbog okupacije napustiti Baranju.
 Po izlasku iz Baranje radi u Hrvatskim šumama, Upravi šuma Osijek na mjestu upravitelja Šumarije Tikveš koja okuplja i djelatnike Šumarije Darda.
 Bio je član je HŠD i HDZ i županijski je zastupnik u Osijeku.
 Preminuo 16. svinja 2002. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM