HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8931
ime B., Živko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8931)   IZMJENE         ISPIS

postoje neobrađeni zahtjevi! molimo pričekati


lokacija

apsolvirao1989.
diplomirao12. 7. 1990.

član HŠD ogranak
Split

2014

Šumarija Imotski

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin zidara Ivana. Hrvat. Majka mu je domaćica.
 Šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1983. g. Diplomirao je 12.7.1990. g. iz uzgajanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Acidofilne šume hrasta kitnjaka na južnim padinama Zagrebačke gore".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM