HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8931
ime B., Živko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8931)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao12. 7. 1990.

član HŠD ogranak
Split

2014

Šumarija Imotski

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin zidara Ivana. Hrvat. Majka mu je domaćica.
 Šumarstvo je upisao na Š.F. u Zagrebu 1.10.1983. g. Diplomirao je 12.7.1990. g. iz uzgajanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Acidofilne šume hrasta kitnjaka na južnim padinama Zagrebačke gore".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM