HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8937
ime B., Janko
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8937)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1920.
diplomirao4. 5. 1921.

 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1919.-20., a diplomirao 4.5.1921. g, na GŠF u Zagrebu.
 Stupio je u službu 1.9.1921. Radio je u Šumskoj upravi Gradiške imovne općine Banova Jaruga.
 U toku II. svjetskog rata bio je zaposlen u Vinkovcima. Tada je bio i član HŠD.

 Borošić, J.: SIS, s. 5, 71, 91, 140.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM