HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8978
prije
ime K., Izabela
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8978)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1991.
diplomirala12. 2. 1992.

 Kćerka Josipa, magistra ekonomije. Hrvatica. Majka joj je službenica. Srednju školu završila je u Gospiću 1985.g.
 Studij šumarstva upisala je na Š.F. u Zagrebu 1.10.1985. Diplomirala je 12.2.1992. iz kolegija parkiranje i oblikovanje prostora. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Parkovne površine Donjega grada".
 Godine 1994. radila je u US Zagreb, R.J. Hortikultura, gdje se nalazila i 1999. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM