HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8993
ime C., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/8993)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1926.
diplomirao10. 10. 1927.

 Otac Dražena Cestara.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1925.-26., a diplomirao je 10.10.1927.
 Počeo je raditi 23.5.1928. kod Đurđevačke imovne općine. Vise godina upravitelj je Šumarije Đurđevačke imovne općine u Novigradu, a zatim u Direkciji šuma u Bjelovaru.
 Za II. svjetskog rata bio je zaposlen u Bjelovaru i član HŠD.

 Borošić, J.: 8lS, s. 6, 68,104.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM