HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9018
ime C., Vlado
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9018)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1983.
diplomirao16. 4. 1984.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana i Katice, r. Petranović. Hrvat, katolik. Potječe iz službeničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Delnicama 1971.g., a gimnaziju, također, u Delnicama 1975.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 16.4.1984. obranivši diplomski rad pod naslovom: "Optimalna gustoća šumskih putova G.J. >Kupjački vrh<".
 Nakon diplomiranja referent je pripreme u OOUR-u Iskorišćivanje šuma Delnice (1985.-1987.), zatim referent pripreme u Šumariji Fužine (1987.-1992.), pa stručni suradnik za pripremu rada "Hrvatske sume", Šumarija Delnice (1992.-1993.). Od 1993.g. zaposlen je kao stručni suradnik za mehanizaciju "Hrvatske sume" Uprava šuma Delnice.
 Od stručnih udruga član je HŠD, a od političkih Hrvatske demokratske zajednice, Poglavarstvo Delnice, HČZ-ŽPG.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM