HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9026
ime C., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9026)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao1962.

 Sin Ivana i Ane r. Kovačević. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Otac mu je bio obućar, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je 1953., a gimnaziju 1957.g. u Đakovu.
 Šumarstvo je studirao na Š.F. u Zagrebu. Diplomirao je 1962. godine.
 Nakon diplomiranja bio je dugogodišnji upravitelj Šumarije Đakovo. Sada je stručni suradnik u istoj šumariji.
 Živi u Đakovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM