HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9037
ime D., Mile
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9037)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1977.
diplomirao1978.

 Sin Ivana i Kate r. Marinović. Hrvat, katolik. Roditelji su mu službenici. Osnovnu je školu završio u Karlovcu 1967. g., a Srednju šumarsku 1971. g., isto u Karlovcu.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1978. g.
 Prvo radno mjesto bilo mu je u Š. G. "Mojica Birta" Bjelovar, Šumarija Ivanska. Zatim je profesor Srednje šumarske škole u Karlovcu.
 Uslijedilo je radno mjesto inspektora za šumarstvo i lovstvo u općini Jastrebarsko, zatim prelazi na mjesto republičkog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, a sad je načelnik Odjela za šumarstvo i lovstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske.
 Sudjelovao je na brojnim stručnim skupovima i kongresima u zemlji.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM