HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9059
ime Č., Rudolf
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer
     

                                                                IZBOR      (knjiga1/9059)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1925.
diplomirao14. 2. 1929.
djelovao Sarajevo

 Studirao je šumarske znanosti na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. god. 1924.-25., a diplomirao tek 14.2.1929. g.
 Zaposlen je od 23.5.1929. kao pripravnik kod Kotarske uprave Nevesinje u Hercegovini.

 Borošić, J.: SIS, s. 6, 49, 111, 141.
 *** Šumarska nastava, s. 354.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM